logo

SKS - Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem

SKS-filer og patologernes klassifikation (patoSnoMed) er frit tilgængelige og kan downloades fra denne side til manuel behandling eller maskinel indlæsning i eget it-system.

SKS

/data (indeholder de underliggende mapper med SKS-data)
/data/sks_xml (indeholder mapper med SKS i xml-format inkl. indekseringsfiler ift. LPR; indeholder også dokumentation af formatet)
/data/skscomplete (det komplette SKS i fastbredde teksfilformat)
/data/sksdelta (delta-filer i fastbredde teksfilformat for de enkelte opdateringer)
/docs (dokumentation af fastbredde tekstfilformatet for skscomplete og sksdelta)

For yderligere oplysninger om SKS henvises til Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

patoSnoMed

/data/snocomplete (den komplette patoSnoMed-klassifikation i fastbredde teksfilformat)
/docs (dokumentation af fastbredde tekstfilformatet for patoSnoMed)

For yderligere oplysninger vedrørende patologernes klassifikation henvises til patobank.dk